zeznanie podatkowe
fot.pexels.com

Każde wynagrodzenie pracownika musi zostać opodatkowane od całości swoich dochodów. Podatek dochodowy od osób fizycznych został uregulowany ustawą, pochodzącą z dnia 26 lipca 1991 roku. Jest on zaliczany do podatków bezpośrednich. Wysokość daniny należnej urzędowi skarbowemu jest zależna od generowanych przychodów. Ich źródłem jest m.in. stosunek pracy, praca nakładcza, emerytura czy renta. Dowiedz się więcej na temat podatku PIT i progów podatkowych w Polsce.

Podatek PIT – kto ma obwiązek go płacić?

Kwestia ta została uregulowana w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym czytamy: Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązani są do opłacania podatku dochodowego. W przypadku osób zatrudnionych w firmie, zaliczki na podatek odprowadzane są przez zakład pracy, tj. płatnika. Natomiast przedsiębiorca musi o to zadbać samemu.

Osoby prawne również mają obowiązek do zapłaty podatku dochodowego, tylko nosi on inną nazwę. Jest nim CIT (z ang. Corporate Income Tax) i obowiązuje on:

 • Spółki prawa handlowego ( spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • Spółki komandytowo – akcyjne,
 • Stowarzyszenia, banki, fundacje,
 • Podatkowe grupy kapitałowe.

Stawka podatkowa PIT i CIT w 2020 roku

1 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa dotycząca zmiany kwoty podatku dochodowego. W Polsce istnieją dwa progi podatkowe, które zależne są od wysokości osiągniętych dochodów:

 • Pierwszy próg podatkowy – wysokość uzyskanych dochodów do 85 527 zł – 17% (przed zmianą wynosił 18%) podatku dochodowego,
 • Drugi próg podatkowy – wysokość uzyskanych dochodów powyżej 85 527 zł – 32% podatku dochodowego.

Pomniejszyć go możemy korzystając z ulg i odliczeń oraz przysługującego każdemu podatnikowi kwoty wolnej od podatku.

W przypadku podatku CIT podstawa opodatkowania wynosi 19%. Jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z podatku preferencyjnego wynoszącego 9%. W artykule 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdziemy przepis, odnoszący się do pomniejszonej stawki. Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Preferencyjna stawka podatku dochodowego wynosiła wcześniej 15%.

podatek pit i cit
fot.pexels.com

Co można odliczyć od dochodu?

Ulgi podatkowe są to określone w przepisach zwolnienia lub odliczenia, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub jego wysokości. Od dochodu można zatem odliczyć:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne ( zapłacone na prywatne ubezpieczenie),
 • Wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatki poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania internetu,
 • Darowizny na konkretny cel ustalone w ustawie (kult religijny, krwiodawstwo oraz organizacje pożytku publicznego),
 • Ulgę na dzieci,
 • Ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
 • Ulga termomodernizacyjna,
 • Zwrot niezależnych świadczeń.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do dnia 30 kwietnia następującego po roku rozliczeniowym. Osoby fizyczne z urzędem skarbowym rozliczają się indywidualnie. Natomiast małżonkowie, po określeniu konkretnych warunków, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Muszą oni pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy oraz posiadać wspólność majątkową. Najszybszym sposobem na złożenie deklaracji PIT jest droga elektroniczna. Jedną z najpopularniejszych jest narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów – Twój e-PIT. Trafi ona automatycznie do odpowiedniego urzędu skarbowego, który wybraliśmy w naszej deklaracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here