zakładanie firmy
fot.pexels.com

Posiadanie własnej firmy to szansa na pracę na własny rachunek. Dla wielu osób to ucieczka od pracy na etacie, ale także od bezrobocia. Jeszcze kilka lat temu prowadzenie własnej działalności wiązało się z szeregiem przeróżnego rodzaju działań, które należało wykonywać zarówno przy zakładaniu firmy, jak i jej prowadzeniu. Obecnie proces ten został znacznie uproszczony, dzięki czemu wszelkie formalności związane z rozpoczęciem kariery przedsiębiorcy można załatwić w jeden dzień.

W jaki sposób przebiega rejestracja firmy?

Podstawą jest znalezienie pomysłu na własną działalność. W końcu to podstawa na drodze do sukcesu. Dobrym rozwiązaniem będzie przede wszystkim badanie rynku, które pozwoli na znalezienie niszy rynkowej, która jednocześnie pokaże w którym kierunku należy działać. Wybór formy prawnej dotyczącej prowadzenia działalności, ale również forma organizacyjna pozwoli na uproszczenie całej procedury rejestracji. Rejestracja firmy w CEIDG-1 odbywa się na podstawie wniosku. Co więcej, już w dniu jego złożenia można podjąć działalność, ponieważ za numer identyfikacyjny uznaje się NIP.

Dlaczego wniosek CEIDG-1 jest taki ważny?

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest podstawowym krokiem, by stać się posiadaczem własnej firmy. To właśnie on daje możliwość prowadzenia własnej działalności. Jednocześnie złożenie wniosku jest momentem, w którym następuje wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli jest jednoznaczne z nadaniem numeru REGON. Ponadto w momencie złożenia wniosku CEIDG-1 następuje zgłoszenie do ZUS nowego płatnika, ale także aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym. W przypadku chęci prowadzenia firmy i rozliczania się na podstawie faktur, do zgłoszenia rejestracyjnego należy dołączyć również zgłoszenie VAT i zgłoszenie do ZUS.

Rejestracja firmy, o czym należy pamiętać?

Formularz, musi być wolny od błędów. Dlatego, zanim ktoś zdecyduje się na założenie własnej firmy, warto sprawdzić wszelkie dane posiadane dokumenty, które będą do tego celu wykorzystane. W formularzu musi znaleźć się nie tylko poprawna nazwa firmy i PKD, ale przede wszystkim wszelkie dane adresowe. Poprzez dane adresowe rozumie się miejsce prowadzenia działalności, głównego adresu (ale także pozostałych punktów prowadzenia działalności) i miejsce siedziby głównej. Wniosek musi posiadać również termin rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a także wskazanie pełnomocnika. Ten ostatni będzie upoważniony do załatwienia wszelkich formalności, może stawić się także w urzędzie jako osoba reprezentująca firmę.  Niewątpliwie dużym ułatwieniem jest fakt, że rejestracja firmy w CEiDG jest pozbawiona opłat. Oznacza to, że osoby, które na początku obawiały się dużych kosztów związanych z założeniem firmy, mogą odetchnąć z ulgą.

proces zakładania firmy
fot.pexels.com

Pozostałe formalności związane z założeniem firmy

Złożony wniosek w CEIDG-1 wymaga, by w ciągu 14 dni roboczych uzyskać numer REGON. Tak naprawdę to w oparciu o pierwszy wniosek następuje nadanie numeru REGON. W przypadku gdy dana osoba już wcześniej posiadała firmę, przypisany pierwotnie numer pozostaje bez zmian.  Jednocześnie należy pamiętać o tym, że REGON jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wykorzystuje się go między innymi w celu kontaktów z Urzędem Skarbowym, jak i również Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Numer ten znajduje się na wszystkich firmowych dokumentach, ale także pieczątkach.

Poprawne założenie działalności to także rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym, a właściwie zawiadomienie go o chęci wejścia w posiadanie własnej firmy.  W tym celu konieczny będzie numer NIP, ale także należy określić formę opodatkowania w oparciu o CEIDG-1.

O czym musi pamiętać początkujący przedsiębiorca?

Każdy posiadacz firmy zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności zgodnie ze złożonym wnioskiem CEIDG-1. Ponadto należy pamiętać o płaceniu 3 rodzajów składek tj.; Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy.  Jeżeli w planach jest zatrudnienie pracowników, należy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu i to  w ciągu 14 dni. Pomocne są różnego typu programy do prowadzenia księgowości, co jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla działalności jednoosobowych, gdzie zatrudnienie księgowego będzie wiązało się z dużym obciążeniem finansowym. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie własnej strony internetowej, która umożliwia dotarcie do wielu potencjalnych zainteresowanych, w tym również stworzenie grupy stałych klientów. Jednak jest to kwestia indywidualna, wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here