CEIDG
fot.pixabay.com

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku do CEIDG. Jeśli tego nie zrobi, a prowadzi własną działalność gospodarczą, grozi mu kara grzywny lub pozbawienia wolności. Jaka nazwa kryje się pod tym skrótem i co należy do zadań CEIDG?

Znaczenie skrótu CEIDG – podstawowe informacje

CEIDG to nazwa skrócona od Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Innymi słowy, jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowaną w Polsce. Osoba fizyczna, która chce założyć własną firmę, składa wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, oświadczenie o braku orzeczonych zakazów.

Ewidencja działa od 30 kwietnia 2018 roku na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Natomiast główny system został wprowadzony 1 lipca 2011 roku.

Zadania CEIDG – czym dokładnie się zajmuje?

Głównym założeniem wprowadzenia centralnego systemu rejestru przedsiębiorców było skumulowanie ich w jednym miejscu. Do momentu zmian, w Polsce ewidencję zarejestrowanych działalności gospodarczych dokonywały gminy. Stwarzało to pewne problemy osobom, które chciały założyć własną firmę, jak i tym, którzy szukali jakichkolwiek informacji o tych już istniejących. Stworzenie CEIDG rozwiązało te problemy, dzięki temu wszystkie podmioty znajdują się w jednym systemie.

Oprócz samej centralizacji i prowadzenia ewidencji przedsiębiorców, pozostałymi zadaniami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej są:

 • Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach wskazanych w ustawie,
 • Udostępnianie o zmianach i ich terminach, które zostały dokonane we wpisach do ewidencji,
 • Dostęp do danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Udostępnianie informacji o wyznaczonym pełnomocniku lub prokurencie i zakresu oraz rodzaju jego pełnomocnictwa.

 

CEIDG – baza działalności gospodarczej. Jakie są jej dodatkowe funkcje?

Sam portal umożliwia szereg czynności, które możemy dokonać w obrębie naszej działalności gospodarczej. Warto przy tym zaznaczyć, że osoba fizyczna ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę za nieprawdziwe informacje umieszczone we wpisie do CEIDG oraz za nie zgłoszenie danych, które są obowiązkowe podczas rejestracji. Przy pomocy portalu można dokonać:

 • Założenia własnej działalności gospodarczej,
 • Zawieszenia działalności gospodarczej,
 • Wznowienia oraz zamknięcia działalności gospodarczej,
 • Dokonać zmian we wpisie Ewidencji,
 • Wyznaczyć pełnomocnika oddelegowanego do zajmowania się sprawami w imieniu przedsiębiorcy.

Wpis CEIDG – co musi zawierać?

wniosek CEIDG
fot.pixabay.com

Co zrobić, aby móc założyć działalność gospodarczą i dokonywać późniejszych, ewentualnych zmian? Na sam początek należy założyć konto w systemie CEIDG oraz być posiadaczem podpisu elektronicznego. Może być on poświadczony certyfikatem kwalifikowanym (opcja płatna) lub profilem zaufanym (opcja bezpłatna). Sam wpis oraz wszelkie zmiany, które dokonywane są w systemie nie wymagają dodatkowych opłat. Jest to opcja całkowicie bezpłatna.

CEIDG – 1 jest to najpopularniejszy druk, za pomocą którego przeprowadzimy czynności związane z rejestrem działalności, jej zawieszeniem, wznowieniem lub likwidacją. Dane, które podlegają ewidencji to przede wszystkim:

 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • Numer PESEL,
 • Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Posiadane obywatelstwo przedsiębiorcy,
 • Adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Warto nadmienić, że składając wniosek CEIDG – 1, przedsiębiorca jednocześnie składa pozostałe wnioski do innych instytucji, a są nimi:

 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Zgłoszenie płatnika składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Wniosek o wpis do REGON,
 • Wniosek o identyfikację lub aktualizację do naczelnika urzędu skarbowego NIP,
 • Oświadczenie o dalszej kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here