tarcza antykryzysowa
fot.pexels.com

Z powodu pandemii koronawirusa sytuacja przedsiębiorstw jest dramatyczna. Niemal z każdego środowiska słychać apele do władz rządzących o uwolnienie gospodarki. Turystyka, gastronomia, rozrywka – to one najbardziej ucierpiały w ciągu ostatniego roku. Tarcza Finansowa 2.0 została przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Co w sobie zawiera?

Kolejne rozwiązanie dla przedsiębiorców- Tarcza antykryzysowa 2.0

Od początku pandemii do polskich przedsiębiorców trafiło niemal 154 mld złotych, z czego ponad 60 mld złotych z w ramach Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Według szacunkowych danych polskiego rządu, zostało uratowanych dzięki temu 6 mln miejsc pracy. Kolejna edycja wsparcia zawiera pomoc w postaci 35 mld złotych i trafią one do niemal 40 branż, które odczuwają skutki lockdown’u. Wnioski mogą składać mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, które właśnie dziś, 15 stycznia 2021 roku, rozpoczynają proces przyjmowania.

Do kiedy można składać wnioski?

Przedsiębiorstwa posiadają możliwość ich wysłania za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Wnioski należy składać do końca lutego bieżącego roku. Jeśli z jakiś powodów otrzymamy negatywną opinię dotyczącą wniosku, procedura odwoławcza rozpocznie się 1 lutego, a zakończy 31 marca.

Kto może się ubiegać o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0?

Aby otrzymać pomoc z Tarczy antykryzysowej 2.0, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Zależne są one od wielkości firmy i poziomu spadku przychodów. Przedstawimy je poniżej, w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa:

  • Dla mikro przedsiębiorstw

Subwencja finansowa uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników. PFR przyjął kwotę bazową, która opiewa na 18 000 tys. złotych ( w przypadku spadku przychodów między 30% a 60%), lub 36 000 tys. złotych ( w przypadku spadku przychodów między 60% a 100%).

Wysokość subwencji jest zatem iloczynem liczby zatrudnionych pracowników (stan na 30 września 2020) oraz kwoty bazowej subwencji. Jest to pożyczka bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca spełni określone warunki. Są nimi utrzymanie działania działalności gospodarczej do końca 2021 roku oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku, porównując z rokiem poprzednim. Dokładny opis znajdziemy na stronie ww.gov.pl.

 

  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw

One też mogą ubiegać się o formę pomocy, jeśli ich obroty spadły o minimum 30%. Kwota subwencji jest sumą prognoz kosztów stałych, jakie mógł ponieść w tym okresie przedsiębiorca oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, ubezpieczenia, środków pomocy lub wsparcia z innych źródeł w okresie 6 miesięcy, pomiędzy listopadem 2012 a kwietniem 2012 roku.

Warunkiem braku zwrotu subwencji, jest spełnienie trzech określonych wymogów – utrzymanie działalności do końca 2021 roku, przedstawienie straty netto w oparciu o sprawozdania finansowe oraz rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 roku.

tarcza natykryzysowa
fot.pexels.com

Dodatkowe warunki przyznania finansowania

Dodatkowymi obwarowaniami, jakimi objęte są przedsiębiorstwa, to te podobne z wiosny ubiegłego roku. Firmy muszą być zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym, nie być w upadłości oraz restrukturyzacji, nie mogą zalegać z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i znajdować się na liście branż, które zakłada projekt Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wartość programu dla mikro przedsiębiorstw wyniesie 3 mld złotych, a dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie to kwota 7 mld złotych. W przypadku dużych firm Tarcza Finansowa 2.0 przeznaczy na ich pomoc i ratunek miejsc pracy ok. 25 mld złotych. Będą to firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób i możliwość otrzymania pożyczki na preferencyjnych warunkach. Druga wersja tarczy zawiera aktualizacje warunków i wydłużenie programu. Jedną ze zmian jest obniżenie oprocentowania i wydłużenie spłat pożyczek do 6 lat. Same wnioski, w przypadku dużych firm, można składać do 31 marca 2021 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here