podatek CIT
fot.pexels.com

Podatek dochodowy od osób prawnych został wprowadzony do polskiego prawa na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku, a kilka lat później, 15 lutego 1992 roku, powstała kolejna, która obowiązuje po dziś dzień. Płatnikiem tego podatku są osoby prawne, spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, a także stowarzyszenia czy fundacje. Różni się on od podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Poznaj jego szczegółowe regulacje.

Ile wynosi CIT?

Obecnie w przepisach uregulowane są dwa progi podatkowe – 19% oraz 9% (została obniżona od wartości 15%). Mniejszy podatek dotyczy przedsiębiorców, którzy przychody odniesione w roku podatkowym nie przekroczyły wartości 2 mln euro. Prób został podwyższony z dniem 1 stycznia 2020 roku, wcześniej wynosił 1,2 mln euro. Stawka, bezpośrednio odnosi się do małych podatników i mają oni możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, co kwartał. Z tego przywileju skorzystać mogą również podatnicy, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą i jest to ich pierwszy rok podatkowy. Podatnicy korzystający z większego progu podatkowego – 19% – nie składają w ciągu roku podatkowego deklaracji podatkowych. Zobowiązani są jednak to regulowania zaliczek na podatek CIT co miesiąc.

Warto zaznaczyć, że zwolnione z podatku CIT są spółki Skarbu Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdziemy informację, że podatek CIT obowiązuje również spółki komandytowo – akcyjne mających zarząd lub siedzibę na terytorium Polski oraz spółki jawne w określonych przypadkach.

Jakie źródła dochodu są przedmiotem opodatkowania?

Jest to suma dochodów, które uzyskał podatnik w roku podatkowym, a są nimi zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. Dokładniej tę zasadność określa art. 7 ustawy o CIT: ,,Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł’’. W sposób bardziej szczegółowy odnosi się ust. 2 tego samego artykułu: Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania…’’.

Dochód obliczany jest na podstawie kosztów uzyskania przychodu, czyli to jakie koszty poniósł przedsiębiorca w celu osiągnięcia przychodu. Każda jego jednostka powinna zostać zawarta w księgach rachunkowych.

podatek CIT
fot.pexels.com

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego podatku CIT?

Ta kwestia również została uregulowana szczegółowo w przepisach o ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 19 znajdziemy zapisy, które przedsiębiorstwo zobowiązany jest do odprowadzania składek w postaci 19%:

  • Przedsiębiorstwo zostało przekształcone, połączone lub podzielone. Wyjątek stanowi tutaj przekształcenie spółki w inną spółkę,
  • Nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy, będącego wcześniej osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową,
  • Osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wniosły kapitał o wartości co najmniej 10000 EUR.

Odliczenia od podatku CIT

Od dochodu, przedsiębiorcy mogą dokonać odliczeń określonych w przepisach. Dzięki temu zapłacą mniejszy podatek CIT. Niestety od 2003 roku ich ilość zmalała o połowę. Dokładny zapis o darowiźnie znajduje się a art. 18 ustawy o CIT. Poniżej rodzaj i limit odliczenia:

  • Darowizna na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego – 10%,
  • Darowizny na cele kultu religijnego – 10%,
  • Nowe technologie – 50% sumy wydatków,
  • Podatek odprowadzony od dywidendy – 100%,
  • Umorzone kredyty w ramach restrukturyzacji – limit 20%,
  • Darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom, prowadzącym kształcenie zawodowe.

Podatnicy mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za pomocą formularza CIT – 8 do 31 marca i zapłacenia należnego podatku na rzecz stosownego urzędu skarbowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here