pracownik tymczasowy
fot.pexels.com

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ten rodzaj pracy jest szansą na podreperowanie domowego budżetu, zdobycie cennego doświadczenia i walką z bezrobociem. Rekrutacja nowej osoby może być kosztowna i czasochłonna, dlatego firmy potrzebują, aby pracownik szybko rozpoczął pracę na określony czas. Dowiedź się więcej na temat pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa i jej uwarunkowania

W artykule 2 powyższej ustawy czytamy, że praca tymczasowa wykonywana jest na rzecz danego pracodawcy użytkownika, na okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Przyjmuje ona charakter sezonowy, doraźny lub okresowy. Jej maksymalny okres wykonywania to 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy lub nieprzerwanie przez 36 miesięcy, w przypadku zastępowania innego pracownika zatrudnionego na stałe.

Pracowników tymczasowych zatrudnia agencja, która jest pośrednikiem w rekrutacji nowych osób dla konkretnego przedsiębiorstwa, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Za całość procesu rekrutacyjnego koszty z nim związane ponosi pracodawca. Agencje pośrednictwa pracy często kierują swoje oferty do świeżo upieczonych absolwentów szkół lub uczelni oraz do osób po 50 roku życia, a także do tych chcących wyjechać za granicę.

W ostatnim czasie przybyło sporo firm oferujących tego typu usługi. Warto, przed podjęciem pracy, sprawdzić, czy agencja pracy tymczasowej znajduje się w rejestrze Agencji Zatrudnienia. Według raportu Polskiego Forum HR, liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2019 roku wynosiła 713 tys. Aż 35% z nich to pracownicy pochodzących z innych państw, szczególnie z Ukrainy. Wśród branż, do których trafiają zatrudnione osoby, możemy wyróżnić usługi, produkcję, budownictwo czy rolnictwo.

Jaką pracę może wykonywać pracownik tymczasowy?

Rodzaj wykonywanej pracy regulują przepisy w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z racji tego, że najczęściej nowych osób poszukują firmy związane z transportem, produkcją czy magazynowaniem, wprowadzono odrębny zapis. Zakazane jest wykonywanie pracy:

  • Szczególnie niebezpiecznej, zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy,
  • Na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,
  • Tego samego rodzaju pracy co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • Wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej.
praca tymczasowa
fot.pexels.com

Zalety i wady pracy tymczasowej

Istnieją branże, które działają tylko sezonowo. Zatrudnianie w ten sposób pracowników tymczasowych jest dla nich korzystne. W momencie, gdy tych zleceń jest dużo, potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Lekarstwem na to będzie zatrudnienie takiego pracownika przy pomocy agencji. Wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który nie chce płacić wynagrodzenia przez cały rok, gdy zapotrzebowanie na jego produkty jest mniejsze. Dodatkową zaletą agencji jest fakt, że jest ona w stanie pozyskać pracowników z dalszych rejonów, zapewniając im transport do pracy.

Z perspektywy pracownika, z usług pracy tymczasowej mogą skorzystać studenci, którzy chcą sobie dorobić na okres wakacyjny lub nawet w czasie trwania semestru nauki. Jest to widoczne szczególnie w branży usługowej i turystycznej, gdzie podczas okresu letniego ofert na rynku pracy jest więcej. Dodatkowym przywilejem jest posiadanie elastycznego grafiku pracy.

Z pewnością wadą pracy tymczasowej jest brak stabilizacji zatrudnienia, ponieważ umowy podpisywane są na krótki okres. Samo wynagrodzenie nie zawsze jest wysokie. Ma to związek z prowizją, która agencja pracy tymczasowej pobiera od pensji. Wśród ofert pracy możemy znaleźć takie, które niekoniecznie mogą odpowiadać osobom zatrudnionym, a sam pracodawca zwrócił się do pośrednika, gdyż sam nie był w stanie znaleźć osoby na konkretne stanowisko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here