start up
fot.pexels.com

Wbrew pozorom, działalność gospodarcza to nie jedyna nazwa biznesu. Z tą nazwą spotykamy się najczęściej, ale istnieje jeszcze jedno pojęcie, określające przedsiębiorstwo. Jest nim start – up. Co kryje się pod tym określeniem? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie co to jest start – up? A także podamy przykładowe branże, w których tworzone są start – upy.

Na czym polega start – up?

Młode, innowacyjne przedsiębiorstwo. Tak w skrócie można rozwinąć pojęcie o start – upie. Jest to podmiot, który został stworzony w celu wykreowania nowego produktu lub usług, funkcjonujące w znacznej niepewności w odniesieniu do czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Pomysłodawcy i inwestorzy danego pomysłu mają zamiar odnieść sukces szybkim tempie, nie ponosząc przy tym znaczących kosztów.

Warto zaznaczyć, że pozyskanie inwestora, który przeznacza swój kapitał na rozwój start – upu, nie jest warunkiem koniecznym. Wiele przedsiębiorstw korzysta tylko z samofinansowania i również może być określane tym terminem.

Działalność w warunkach dużego ryzyka i wykorzystanie przez start – up nowoczesnych technologii powoduje powstanie produktu lub usługi, której nie ma jeszcze na rynku. Sam podmiot musi działać jako firma, tj. być zarejestrowany. Cechy, które powinien posiadać start – up to:

  • Innowacyjność,
  • Skalowalność,
  • Krótka historia działalności – do 5-10 lat,
  • Wysokie ryzyko biznesowe.

Jak finansowany jest start – up?

Projekty finansowane są z kilku źródeł. Najczęściej odbywa się to przy pomocy środków własnych założycieli, funduszów venture capital, aniołów biznesu czy podczas aukcji crowdfundingowych. Czym różnią się od siebie te źródła finansowania?

Pierwszym z nich są fundusze venture capital, czyli wyspecjalizowane podmioty, które dokonują średnio lub długoterminowych inwestycji w przedsiębiorstwa na rynku pozagiełdowym. Kapitał, który pochodzi od dużych przedsiębiorstw jest wnoszony poprzez wykup lub akcji start – up’u. Ta transakcja najczęściej dokonywana jest we wczesnej fazie rozwoju firmy. W ten sposób młody, nowy start – up otrzymuje zastrzyk kapitału i pracę nad projektem.

Kapitał wysokiego ryzyka, pochodzący z funduszu venture capital, nie można nazwać pożyczką. Jest to inwestycja, która w przyszłości ma przynieść wymierne korzyści. Przedsiębiorstwo, wykupując udziały w start – up’ie, ma nadzieję na ich późniejszą sprzedaż, po podniesieniu wartości akcji spółki, licząc na znaczący zysk z inwestycji. Forma i liczb akcji zależy od negocjacji pomiędzy VC a właścicielami spółki.

Venture capital to nie jedyna możliwość pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie prac z rozwojem produktu. Początkująca firma może otrzymać kapitał również od anioła biznesu. Jest to osoba, w postaci prywatnego inwestora. Inwestują własne środki, w celu osiągnięcia zysku, związanego ze wzrostem wartości firmy, jaką jest start – up. Taki przedsiębiorca ma najczęściej doświadczenie z projektami tego typu. Model ten często stosowany jest w Stanach Zjednoczonych.

co to jest start up
fot.pexels.com

Przykładowe start – up’y w Polsce i na świecie

Liczba start – up’ów w Polsce rośnie z roku na rok. Według danych pochodzących z Google for Startsup, obecnie jest ich na rynku około 4,7 tys. Co ciekawe, 60% z nich to firmy z branży IT i ICT. W ciągu pięciu ostatnich lat ich liczba się podwoiła. Do najbardziej znanych firm innowacyjnych w Polsce należą:

  • DocPlanner – jest to podmiot, który odpowiada za istnienie i funkcjonowanie platformy znanylekarz.pl,
  • Brainly – innowacyjna platforma służąca do odrabiania lekcji,
  • Booksy – platforma, w której klienci mogą znaleźć odpowiedni salon kosmetyczny, fryzjerski lub masażu, a następnie dokonać rezerwacji wizyty.

Z pewnością każdy z nas zna takie platformy jak Facebook, Uber, Spotify czy Netflix. To przedsiębiorstwa, które zaczynały jako start – upy. Dzisiaj warte są miliardy dolarów. Wszystkie te przedsięwzięcia są innowacyjne i były obarczone wysokim ryzykiem zwrotu. Jednak odpowiedni pomysł i stworzenie produktu, którego nie ma na rynku, może przynieść wymierne korzyści w przyszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here