Kiedy stosujemy RODO a kiedy DODO?

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna. W związku z tym, wprowadzono przepisy prawne, które regulują kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Dwa najważniejsze akty prawne w tej dziedzinie to RODO i DODO. Ale kiedy stosujemy RODO a kiedy DODO? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm regulacjom i omówimy, w jakich sytuacjach powinny być one zastosowane.

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jest unijnym aktem prawnym, który weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jego celem jest zapewnienie ochrony prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

RODO dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Oznacza to, że każda firma, organizacja lub instytucja, która gromadzi, przechowuje, przetwarza lub udostępnia dane osobowe, musi przestrzegać przepisów RODO.

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z RODO jest uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych. Ponadto, RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek informowania osób, których dane dotyczą, o celach przetwarzania, okresie przechowywania danych oraz ich prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

DODO – Dyrektywa o ochronie danych osobowych

DODO, czyli Dyrektywa o ochronie danych osobowych, jest innym aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych. Dyrektywa ta została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w 1995 roku.

DODO jest obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednak każde państwo ma pewną swobodę w zakresie implementacji przepisów dyrektywy do swojego systemu prawnego.

Podobnie jak RODO, DODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych. Jednak DODO nie jest tak szczegółowe jak RODO i pozostawia pewną swobodę interpretacji przepisów przez państwa członkowskie.

Kiedy stosujemy RODO a kiedy DODO?

Teraz, gdy mamy już pewne pojęcie o RODO i DODO, możemy przejść do omówienia, kiedy stosujemy te regulacje.

Stosowanie RODO

RODO powinno być stosowane we wszystkich przypadkach, gdy przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że jeśli firma, organizacja lub instytucja gromadzi, przechowuje, przetwarza lub udostępnia dane osobowe, musi przestrzegać przepisów RODO.

Przykładowe sytuacje, w których stosujemy RODO, to:

  • Zbieranie danych osobowych klientów w celu realizacji zamówień
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w celu wypłaty wynagrodzeń
  • Udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym w celu realizacji umów

Stosowanie DODO

DODO jest stosowane w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności czysto wewnętrznej, bez udziału podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że jeśli firma, organizacja lub instytucja przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach administracyjnych, niezwiązanych z udostępnianiem tych danych osobom trzecim, stosuje się DODO.

Przykładowe sytuacje, w których stosujemy DODO, to:

  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w celach administracyjnych, takich jak prowadzenie listy płac
  • Przetwarzanie danych osobowych klientów w celach wewnętrznych, takich jak analiza statystyczna
  • Przetwarzanie danych osobowych członków organizacji w celach zarządzania członkostwem

Podsumowanie

RODO i DODO są dwoma ważnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. RODO jest bardziej szczegółowe i dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, podczas gdy DODO jest stosowane w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności wewnętrznej.

Ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosować odpowiednie regulacje w zależności od konkretnych okoliczności. Dzięki temu możemy zapewnić ochronę prywatności i danych osobowych naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy w przypadku przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Natomiast DODO (Dobrowolne Ogólne Deklaracje Ochrony Danych Osobowych) jest dobrowolnym narzędziem, które można zastosować w celu dodatkowego zabezpieczenia danych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę:

https://www.matay.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here