Jakie szkody są objęte ochroną Ubezpieczenia OC, a jakie nie?

Ubezpieczenie OC jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Jego podstawowym celem jest ochrona poszkodowanych w przypadku wypadków drogowych. Jednak, jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczenia OC, a jakie nie? O tym dowiesz się w tym artykule.

Co to jest ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to rodzaj ubezpieczenia, które chroni poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowcę pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i musi zostać wykupione przez każdego właściciela pojazdu mechanicznego.

Jakie szkody są objęte ochroną ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC chroni poszkodowanych w przypadku wypadków drogowych, w których uczestniczył kierowca pojazdu. Ochrona obejmuje szkody w mieniu oraz szkody na osobie, które zostały wyrządzone przez kierowcę pojazdu.

Szkody w mieniu objęte ochroną ubezpieczenia OC to między innymi:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu poszkodowanego,
 • Zniszczenie mienia trzeciej osoby, np. domu, ogrodzenia, itp.

Szkody na osobie objęte ochroną ubezpieczenia OC to między innymi:

 • Koszty leczenia poszkodowanego,
 • Koszty rehabilitacji poszkodowanego,
 • Koszty utraconych dochodów, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do wypadku,
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę moralną.

Ważne jest, aby zauważyć, że ubezpieczenie OC chroni tylko poszkodowanych. Kierowca, który spowodował wypadek, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC.

Szkody, które nie są objęte ochroną ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich szkód wyrządzonych przez kierowcę pojazdu. Szkody, które nie są objęte ochroną ubezpieczenia OC to między innymi:

 • Szkody wyrządzone kierowcy pojazdu, który spowodował wypadek,
 • Szkody wyrządzone pasażerom pojazdu, którym także przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC,
 • Szkody, które powstały w wyniku umyślnych działań kierowcy, np. jazdy po alkoholu, z premedytacją spowodowanie wypadku itp.

Wyjątki od zasad ochrony ubezpieczenia OC

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie OC nie będzie wypłacać odszkodowania, mimo że szkoda jest objęta ochroną ubezpieczenia. Wyjątki od zasad ochrony ubezpieczenia OC to między innymi:

 • Kierowca nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej OC,
 • Kierowca nie posiadał prawa jazdy lub prowadził pojazd bez wymaganego przepisami uprawnienia,
 • Kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

W tych przypadkach, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC jako uzupełnienie ochrony

Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni pojazd przed szkodami powstałymi z różnych przyczyn, np. w wyniku kradzieży, pożaru, itp. Ubezpieczenie AC stanowi uzupełnienie ubezpieczenia OC i pozwala na zabezpieczenie się przed kosztami naprawy lub utratą pojazdu w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.

Czym różni się ubezpieczenie OC od AC

Ubezpieczenie OC i AC różnią się zakresem ochrony. Ubezpieczenie OC chroni poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowcę, natomiast ubezpieczenie AC chroni sam pojazd przed szkodami powstałymi z różnych przyczyn. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i pozwala na zabezpieczenie się przed kosztami naprawy lub utratą pojazdu w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczenia.

Jakie informacje powinny znajdować się w polisie OC

Polisa ubezpieczenia OC to dokument, który zawiera kluczowe informacje dotyczące zakresu ochrony i warunków ubezpieczenia. W polisie OC powinny znaleźć się między innymi:

 • Imię i nazwisko właściciela pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu,
 • Okres obowiązywania ubezpieczenia,
 • Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia,
 • Wysokość składki ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia szkody

W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić ją do swojego ubezpieczyciela. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju szkody, jednak najczęściej należy przedstawić:

 • Protokół zdarzenia,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych szkód,
 • Zaświadczenie lekarskie, jeśli szkoda dotyczy obrażeń ciała.

Jakie kary grożą za brak ubezpieczenia OC

Brak ważnej polisy ubezpieczeniowej OC to poważne naruszenie prawa i grozi karą grzywny oraz punktami karnymi. W przypadku braku ubezpieczenia OC, kierowca nie ma również prawa do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, nawet jeśli wypadek nie był jego wina.

Kiedy warto zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie OC

Dobrowolne ubezpieczenie OC może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają nowy lub wartościowy pojazd, a także dla kierowców, którzy często jeżdżą na duże odległości lub poruszają się po ruchliwych drogach. Ubezpieczenie to zapewni im większe poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed wysokimi kosztami związanymi z wypadkiem drogowym.

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczenia OC

Wysokość składki ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników, tak jak między innymi:

 • Wiek kierowcy i staż posiadania prawa jazdy,
 • Marka i model pojazdu,
 • Miejsce zamieszkania kierowcy,
 • Historia szkód kierowcy,
 • Zakres ochrony i suma ubezpieczenia.

Im większe ryzyko wypadku, tym wyższa będzie składka ubezpieczenia OC.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC

Wybór najlepszego ubezpieczenia OC zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji kierowcy. Warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać ubezpieczenie, które będzie najbardziej dopasowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na:

 • Zakres ochrony i sumę ubezpieczenia,
 • Wysokość składki ubezpieczenia,
 • Dodatkowe usługi i rabaty dla klientów.

Jak zgłosić szkodę i jak przebiega proces jej rozpatrzenia

W przypadku wystąpienia szkody, należy jak najszybciej zgłosić ją do ubezpieczyciela. Proces rozpatrzenia szkody różni się w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju szkody, jednak zazwyczaj obejmuje:

 • Weryfikację zgłoszenia i dokumentów,
 • Szacowanie kosztów naprawy lub wypłaty odszkodowania,
 • Wypłatę odszkodowania lub dokonanie naprawy pojazdu.

Najczęściej zadawane pytania na temat ubezpieczenia OC

 1. Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez pojazdy innych kierowców? Tak, ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez pojazdy innych kierowców.
 2. Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone za granicą? Tak, ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone za granicą, jeśli zostało zawarte na terytorium Polski.
 3. Czy w przypadku braku polisy OC, kierowca musi ponieść koszty szkody z własnej kieszeni? Tak, kierowca bez ważnej polisy OC musi ponieść koszty szkody z własnej kieszeni.
 4. Czy wysokość składki ubezpieczenia OC zależy od ilości szkód, jakie spowodował kierowca w przeszłości? Tak, wysokość składki ubezpieczenia OC zależy od historii szkód kierowcy.
 5. Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie AC, jeśli posiadam starszy samochód?Warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia AC nawet w przypadku starszego samochodu, jeśli chcemy zabezpieczyć się przed kosztami naprawy w przypadku różnych zdarzeń, takich jak kradzież czy pożar.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC to ważne zabezpieczenie dla kierowców i poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ochrona ta obejmuje szkody w mieniu i na osobie poszkodowanych, ale nie obejmuje szkód wyrządzonych kierowcy, pasażerom pojazdu ani szkód wynikłych z umyślnych działań kierowcy. W przypadku wystąpienia szkody, warto jak najszybciej zgłosić ją do ubezpieczyciela i dostarczyć wymagane dokumenty.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.journalofecologyandhealth.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here