Czy ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z działania sił przyrody?

Kupując ubezpieczenie na swoje mienie, jednym z najważniejszych pytań, które należy sobie zadać, jest to, czy ubezpieczenie obejmuje szkody wynikłe z działania sił przyrody. W Polsce wiele osób doświadczyło już skutków działań takich sił jak powodzie, huragany, wichury czy trąby powietrzne. W takich sytuacjach nieruchomości i mienie ruchome mogą ulec znacznym uszkodzeniom, a naprawa lub odbudowa może być kosztowna.

W niniejszym artykule omówimy, czy ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z działania sił przyrody i jakie zdarzenia są zazwyczaj objęte taką ochroną.

Czym jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, którego celem jest ochrona mienia ruchomego i nieruchomego przed różnymi rodzajami szkód. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, polisa obejmuje zazwyczaj budynek oraz wszystkie elementy, które są trwale z nim związane, takie jak instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne czy centralne ogrzewanie. Ubezpieczenie mienia ruchomego obejmuje natomiast pojazdy, sprzęt AGD i RTV, meble oraz inne przedmioty znajdujące się w domu lub firmie.

Czy ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z działania sił przyrody?

W większości przypadków ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z działania sił przyrody. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, taka ochrona jest zazwyczaj zawarta w standardowej polisie, chociaż nie zawsze obejmuje wszystkie rodzaje zdarzeń. W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego, konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od ryzyka wynikającego z działania sił przyrody.

Jakie zdarzenia są zazwyczaj objęte ochroną ubezpieczenia mienia?

Poniżej przedstawiamy najczęściej objęte ochroną ubezpieczenia mienia związane z działaniem sił przyrody:

Powodzie

Ubezpieczenie mienia zazwyczaj obejmuje szkody wynikłe z powodzi. Należy jednak pamiętać, że polisa może zawierać wyłączenia dotyczące powodzi spowodowanych przez wyjątkowe zdarzenia, takie jak powódź tysiąclecia.

Huragany, wiatry i trąby powietrzne

Ubezpieczenie mienia zazwyczaj obejmuje szkody wynikłe z działania huraganów, wichur i trąb powietrznych. Należy jednak pamiętać, że niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą zawierać wyłączenia dotyczące szkód wynikłych z takich zdarzeń.

Gradobicie

Ubezpieczenie mienia może obejmować również szkody wynikłe z gradobicia. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe zawierają tę ochronę.

Ulewy i deszcze

Ubezpieczenie mienia zazwyczaj obejmuje szkody wynikłe z ulew, deszczów lub zalewania terenów. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy polisa nie zawiera wyłączeń dotyczących szkód wynikłych z takich zdarzeń.

Lawiny, osuwiska i trzęsienia ziemi

Niektóre polisy ubezpieczeniowe obejmują również szkody wynikłe z lawin, osuwisk i trzęsień ziemi. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj są to opcje dodatkowe, a nie standardowe elementy polisy.

Jak zgłosić szkodę wynikłą z działania sił przyrody?

W przypadku, gdy nasze mienie uległo szkodzie wynikłej z działania sił przyrody, należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić szkodę. Zazwyczaj ubezpieczyciel wyśle do naszego domu lub firmy rzeczoznawcę, który oceni szkody i sporządzi raport.

Warto pamiętać, że nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzeń przed wizytą rzeczoznawcy, ponieważ może to zniweczyć nasze szanse na uzyskanie odszkodowania.

Czy istnieją wyjątki od ochrony ubezpieczeniowej?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zredukować jego wysokość. Przykładem mogą być sytuacje, gdy:

  • szkoda wynikła z naszego umyślnego działania
  • mienie nie było ubezpieczone w momencie wystąpienia zdarzenia
  • szkoda wynikła z działania sił przyrody, które nie były objęte ochroną naszej polisy ubezpieczeniowej

Często zadawane pytania

  1. Czy ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z pożaru? Tak, ubezpieczenie mienia zazwyczaj obejmuje szkody wynikłe z pożaru.
  2. Czy ubezpieczenie mienia obejmuje kradzież? Ubezpieczenie mienia może obejmować również szkody wynikłe z kradzieży lub rabunku. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe zawierają tę ochronę.
  3. Czy muszę wykupić dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka wynikającego z działania sił przyrody? W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, ochrona od szkód wynikłych z działania sił przyrody zazwyczaj jest zawarta w standardowej polisie. Natomiast w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od ryzyka wynikającego z takich zdarzeń.
  4. Czy muszę zgłaszać ubezpieczycielowi każde uszkodzenie wynikłe z działania sił przyrody? Tak, każde uszkodzenie wynikłe z działania sił przyrody należy zgłosić ubezpieczycielowi, aby uzyskać odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzeń przed wizytą rzeczoznawcy, ponieważ może to zniweczyć nasze szanse na uzyskanie odszkodowania.
  5. Czy ubezpieczenie mienia obejmuje szkody wynikłe z trzęsienia ziemi? Nie we wszystkich polisach ubezpieczeniowych szkody wynikłe z trzęsienia ziemi są objęte ochroną. Warto więc sprawdzić, czy nasza polisa zawiera takie zdarzenia.

Podsumowanie

Ubezpieczenie mienia może stanowić skuteczną ochronę przed szkodami wynikłymi z działania sił przyrody. Należy jednak dokładnie przeczytać polisę ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się, jakie zdarzenia są objęte ochroną i jakie wyłączenia mogą wystąpić.

W razie wystąpienia szkody należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić szkodę, aby uzyskać odszkodowanie. Warto pamiętać, że nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzeń przed wizytą rzeczoznawcy, ponieważ może to zniweczyć nasze szanse na uzyskanie odszkodowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat ubezpieczenia mienia od szkód wynikających z działania sił przyrody, skontaktuj się z ubezpieczycielem, aby uzyskać szczegółowe informacje i poradę dotyczącą wyboru odpowiedniej polisy.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://realife.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here