Co było przed RODO?

Przed wejściem w życie RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w Polsce obowiązywała ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Ta ustawa była odpowiedzialna za regulowanie kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty publiczne i prywatne.

Przetwarzanie danych osobowych

Przed RODO, przetwarzanie danych osobowych było regulowane przez ustawę z 1997 roku. Przetwarzanie danych osobowych oznaczało wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie czy usuwanie. Ustawa ta określała, że przetwarzanie danych osobowych było dozwolone tylko w przypadku posiadania odpowiedniej podstawy prawnej, takiej jak zgoda osoby, której dane dotyczą, lub konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przed RODO, osoby, których dane były przetwarzane, miały pewne prawa związane z ochroną swojej prywatności. Mogły żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogły również wnosić skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ich praw.

Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych

Przed RODO, podmioty przetwarzające dane osobowe były odpowiedzialne za ich ochronę. Musiały stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych, podmioty te mogły ponosić odpowiedzialność cywilną lub karę.

Wprowadzenie RODO

RODO zostało wprowadzone w Polsce w maju 2018 roku w celu wzmocnienia ochrony danych osobowych i dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów. Rozporządzenie to wprowadziło wiele zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Nowe definicje

RODO wprowadziło nowe definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdefiniowano m.in. pojęcia takie jak dane osobowe, administrator danych, podmiot danych czy inspektor ochrony danych. Te definicje miały na celu precyzyjne określenie podmiotów i pojęć związanych z ochroną danych osobowych.

Większe prawa osób, których dane dotyczą

RODO rozszerzyło prawa osób, których dane są przetwarzane. Osoby te mają teraz prawo do bycia informowanymi o przetwarzaniu swoich danych, do ich usunięcia, przenoszenia czy sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo do składania skarg do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ich praw.

Większe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

RODO wprowadziło również większe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane osobowe muszą teraz stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Muszą również prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych osobowych w przypadku przetwarzania danych o wysokim ryzyku.

Podsumowanie

Przed wejściem w życie RODO, przetwarzanie danych osobowych w Polsce było regulowane przez ustawę z 1997 roku. Osoby, których dane były przetwarzane, miały pewne prawa związane z ochroną swojej prywatności. RODO wprowadziło wiele zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym większe prawa dla osób, których dane dotyczą, oraz większe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Wprowadzenie RODO miało na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych i dostosowanie polskiego prawa do unijnych standardów.

Przed RODO (Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych) obowiązywała w Unii Europejskiej Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych.

Wezwanie do działania:
Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przed RODO i dowiedz się więcej na ten temat! Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę: https://www.mftp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here