venture capital
fot.pexels.com

Innowacyjne przedsiębiorstwa, które dopiero co wchodzą ze swoim pomysłem na rynek potrzebują wsparcia finansowego. Można je pozyskać z różnych źródeł. O ile osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pozyskuje środki unijne lub z urzędu pracy, tak tzw. start up’y mogę próbować szukać sposobów finansowania dzięki funduszom Venture capital. W artykule dowiesz się jaka jest różnica między VC a Private Equity.

Venture Capital jako źródła finansowania przedsiębiorstw

Ten model wykorzystują młode firmy, które poszukują funduszy na realizację swojego projektu. Venture Capital, to kapitał wysokiego ryzyka. Oznacza to, że jest on przekazywany danej firmie w celu inwestycji i późniejszego zwrotu. Odbywa się to najczęściej na wykupie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. W zamian start up otrzymuje wsparcie finansowe na swoją działalność.

Podmioty nie tylko dokonują średnio lub długoterminowych nakładów finansowych. Często tak się zdarza, że wraz z kapitałem, firmy otrzymują wsparcie menedżerskie. Ma ono na celu optymalizację procesów biznesowych czy podniesienia jakości zarządzania.

Inwestorzy, wchodzący w skład Venture Capital, to najczęściej kapitał indywidualny, firm korporacyjnych czy instytucjonalnych. Każdy z nich posiada udział w przedsięwzięciu. Doświadczenie, które posiadają wyspecjalizowane fundusze VC, pozwala na nawiązanie nowych, często długotrwałych kontaktów biznesowych. W przyszłości pozwoli to na wypracowanie przewagi nad konkurencją i realizację celów założonych przez właścicieli przedsiębiorstwa.

Najczęściej cały proces trwa od 2-5 lat. Sektorami, które najbardziej mogą liczyć na wsparcie są nowe technologie z zakresu informatyki, internetu, telekomunikacji czy biotechnologii. To właśnie one okazują duży potencjał rozwoju. Przyciąga to inwestorów, ponieważ po odpowiednim zaangażowaniu ich zwrot z inwestycji może być kilkukrotny.

Do najbardziej znanych funduszy Venture Capital w Polsce należą:

  • Podlaski Fundusz Kapitałowy SA,
  • Central Poland Fund LLC,
  • Fundusz Północny SA,
  • BMP Polska Sp. z o.o.,
  • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
venture capital
fot.pexels.com

Venture Capital a Private Equity

Finansowanie przy pomocy funduszu Private Equity jest dość podobny do Venture Capital. W tym przypadku jest to rodzaj inwestycji w spółki niedopuszczone do obrotu publicznego. Podmiot ten również chce zyskać zyski z inwestycji w postaci dywidendę lub odsetki. Najogólniej rzecz ujmując, jest to zaangażowanie kapitałowe w firmy prywatne, nie podlegające regulacją finansowym rynku giełdowego.

Ta inwestycja charakteryzuje się tym, że forma finansowania jest dowolna i niezależna od fazy rozwoju danego przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że inwestycji mogą dokonywać różne podmioty, w tym osoby fizyczne.

Główna różnica między Private Equity a funduszem Venture Capital polega na czasie inwestycji. Te pierwsze skupiają się głównie na firmach już działających na rynku, które mają zaakceptowany model biznesowy przez rynek i osiągają już duże przychody. Natomiast wsparcie VC obejmuje nowe firmy, działające na zasadach start up’u. Dzięki temu ryzyko jakie podejmują podmioty wchodzące w skład PE jest mniejsze.

Przedsiębiorstwa, które w ten sposób otrzymają środki finansowe, przeznaczają je głównie na zwiększenie produkcji, rozwój kanałów dystrybucji czy budowę nowej infrastruktury. Inwestor może również okazać wsparcie w postaci doradztwa prawnego, podatkowego czy organizacyjnego.

Najwięcej znanych funduszy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i związane są z Doliną Krzemową. Wśród nich możemy wyróżnić:

  • Index Venture,
  • Northozone,
  • Accel Partners,
  • Inter Capital,
  • Insight Venture Partners.

Mimo, iż takie inwestycje obarczone są dużym ryzykiem, fundusze jak i prywatni inwestorzy chętnie inwestują w takie pomysły. Oczywiście, mają na uwadze to, że któraś z tych inwestycji może nie przynieść zysku, ale po ilości odniesionych sukcesów przez start up’y możemy stwierdzić o opłacalności inwestycji. Właśnie najbardziej znane na świecie firmy kiedyś takie otrzymały takie wsparcie i świetnie radzą sobie na rynku, generując olbrzymie zyski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here